Contributie

De contributies van de vereniging zijn:

kosten per jaar
EHBO eenheidscursus € 150,00 (incl. eerste jaar gratis lidmaatschap)
 EHBO lid € 30,00
 AED & Reanimatie cursus € 40,00
 AED & Reanimatie lid € 15,00

De contributie zal door middel van een automatische incasso worden geïnd. Dit is verplicht voor alle leden.
Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 januari te geschieden bij het secretariaat.