EHBO herhalingslessen

De herhalingslessen zijn op maandagavond en voor de leden die niet de mogelijkheid hebben de herhalingslessen in de avonduren te volgen bestaat er de mogelijkheid deze op twee zaterdagen te volgen. Er kunnen maximaal 24 personen deelnemen aan de zaterdagcursus.

Het schema voor de herhalingslessen:

Data maandagavonden (van 20.00 tot 22.00)
datum onderwerp competenties
6 september 2021 Vervoer korte afstand, verband en hulpmiddelen menselijk lichaam; 16, 17, 18
20 september 2021 Reanimatie AED + kinderreanimatie; 1 t/m 6
4 oktober 2021 Ernstig uitwendig bloedverlies, shock, uitwendige wonden, stop de bloeding; 5, 6, 7
25 oktober 2021 Brandwonden, koude, warmte letsels; 8, 14, 15
15 november 2021 Kneuzing verstuiking, botbreuken en ontwrichting; 9, 10
7 februari 2022
21 februari 2022
Sportletsels, kinderziektes; 19, 20
7 maart 2022 Ernstig uitwendig bloedverlies, shock, uitwendige wonden, stop de bloeding; 5, 6, 7
21 maart 2022 Reanimatie AED, kinderreanimatie; 1 t/m 6
4 april 2022 Oogletsels, vergiftiging en elektriciteit; 11, 12, 13

 

Data zaterdagen: Beschikbare plekken*:

Zaterdag 4 september 2021 & zaterdag 5 februari 2022 van 9.00 tot 15.30

8

Zaterdag 16 oktober 2021 & zaterdag 12 februari #(of zaterdag 19 maart#) 2022 van 9.00 tot 15.30 VOL

*laatst bijgewerkt op 10-sep- 2021.

# de groep van zaterdag 12 februari wordt gesplitst in 2 zaterdagen, 12 februari of zaterdag 19 maart

 

Competentielijst voor het volgen van de herhalingslessen:
De eerste 6 punten moeten jaarlijks gevolgd worden.
De punten 7 t/m 19 moeten 1 maal in de 2 jaar gevolgd worden.

Competentie Omschrijving Frequentie
1 Kinderreanimatie Jaarlijks
2 Stoornissen in het bewustzijn Jaarlijks
3 Stoornissen van de ademhaling Jaarlijks
4 Stoornissen in de bloedsomloop Jaarlijks
5 Ernstige uitwendige bloedingen Jaarlijks
6 Shock Jaarlijks
7 Uitwendige wonden 2 jaarlijks
8 Brandwonden 2 jaarlijks
9 Kneuzing en verstuiking 2 jaarlijks
10 Ontwrichting en botbreuken 2 jaarlijks
11 Oogletsels 2 jaarlijks
12 Vergiftiging 2 jaarlijks
13 Elektriciteit 2 jaarlijks
14 Koude letsels 2 jaarlijks
15 Warmte letsels 2 jaarlijks
16 Vervoer over korte afstand 2 jaarlijks
17 Verband en hulpmiddelen 2 jaarlijks
18 Het menselijk lichaam 2 jaarlijks
19 Sportletsels 2 jaarlijks