EHBO herhalingslessen

De herhalingslessen zijn op maandagavond, van 20.00 tot 22.00. En voor de leden die niet de mogelijkheid hebben de cursus in de avonduren te volgen bestaat er de mogelijkheid deze op twee zaterdagen te volgen. Er kunnen maximaal 24 personen deelnemen aan de zaterdagcursus.

Door de situatie omtrent corona zijn er tot nader order geen herhalingslessen ingepland.

Competentielijst voor het volgen van de herhalingslessen:
De eerste 6 punten moeten jaarlijks gevolgd worden.
De punten 7 t/m 19 moeten 1 maal in de 2 jaar gevolgd worden.

Competentie Omschrijving Frequentie
1 Kinderreanimatie Jaarlijks
2 Stoornissen in het bewustzijn Jaarlijks
3 Stoornissen van de ademhaling Jaarlijks
4 Stoornissen in de bloedsomloop Jaarlijks
5 Ernstige uitwendige bloedingen Jaarlijks
6 Shock Jaarlijks
7 Uitwendige wonden 2 jaarlijks
8 Brandwonden 2 jaarlijks
9 Kneuzing en verstuiking 2 jaarlijks
10 Ontwrichting en botbreuken 2 jaarlijks
11 Oogletsels 2 jaarlijks
12 Vergiftiging 2 jaarlijks
13 Elektriciteit 2 jaarlijks
14 Koude letsels 2 jaarlijks
15 Warmte letsels 2 jaarlijks
16 Vervoer over korte afstand 2 jaarlijks
17 Verband en hulpmiddelen 2 jaarlijks
18 Het menselijk lichaam 2 jaarlijks
19 Sportletsels 2 jaarlijks