EHBO herhalingslessen

De herhalingslessen zijn op maandagavond en voor de leden die niet de mogelijkheid hebben de herhalingslessen in de avonduren te volgen bestaat er de mogelijkheid deze op twee zaterdagen te volgen. Er kunnen maximaal 24 personen deelnemen aan de zaterdagcursus.

Het schema voor de herhalingslessen:

Data maandagavonden (van 20.00 tot 22.00)
datum onderwerp competenties
5 september 2022 Vervoer korte afstand, verband en hulpmiddelen menselijk lichaam; 16, 17, 18
19 september 2022 Reanimatie AED + kinderreanimatie; 1 t/m 6
3 oktober 2022 Ernstig uitwendig bloedverlies, shock, uitwendige wonden, stop de bloeding; 5, 6, 7
24 oktober 2022 Brandwonden, koude, warmte letsels; 8, 14, 15
14 november 2022 Kneuzing verstuiking, botbreuken en ontwrichting; 9, 10
28 november 2022 Sportletsels, kinderziektes; 19, 20
6 februari 2023 Ernstig uitwendig bloedverlies, shock, uitwendige wonden, stop de bloeding; 5, 6, 7
6 maart 2023 Reanimatie AED, kinderreanimatie; 1 t/m 6
20 maart 2023 Oogletsels, vergiftiging en elektriciteit; 11, 12, 13

 

Data zaterdagen: Beschikbare plekken*:

Zaterdag 1 oktober 2022 & zaterdag 21 januari 2023 van 9.00 tot 15.30

10

Zaterdag 29 oktober 2022 & zaterdag 28 januari 2023 van 9.00 tot 15.30 5

*laatst bijgewerkt op 9 september 2022.

 

Competentielijst voor het volgen van de herhalingslessen:
De eerste 6 punten moeten jaarlijks gevolgd worden.
De punten 7 t/m 19 moeten 1 maal in de 2 jaar gevolgd worden.

Competentie Omschrijving Frequentie
1 Kinderreanimatie Jaarlijks
2 Stoornissen in het bewustzijn Jaarlijks
3 Stoornissen van de ademhaling Jaarlijks
4 Stoornissen in de bloedsomloop Jaarlijks
5 Ernstige uitwendige bloedingen Jaarlijks
6 Shock Jaarlijks
7 Uitwendige wonden 2 jaarlijks
8 Brandwonden 2 jaarlijks
9 Kneuzing en verstuiking 2 jaarlijks
10 Ontwrichting en botbreuken 2 jaarlijks
11 Oogletsels 2 jaarlijks
12 Vergiftiging 2 jaarlijks
13 Elektriciteit 2 jaarlijks
14 Koude letsels 2 jaarlijks
15 Warmte letsels 2 jaarlijks
16 Vervoer over korte afstand 2 jaarlijks
17 Verband en hulpmiddelen 2 jaarlijks
18 Het menselijk lichaam 2 jaarlijks
19 Sportletsels 2 jaarlijks